FA-Azerbaijan-1 Modul 1 Marketinqə giriş

 • Author:
  Henry Matthews
 • Level:
  Basic skills
 • Study time:
  0:34 hours
Write your awesome label here.
Course overview
Marketinq nədir. Marketinqin tərifləri.Məhsul və marketinq istiqamətləri. Marketinqin əsasları.Marketinq və təşkilat.Marketinq qarışığı.Fərqli iqtisadi sistemlərdə marketinq.Qida marketinqi.Kənd təsərrüfatı marketinqindəki məsələlər.
 • Video time: 0:34 hours
 • Exams: No

Ənənəvi Qida Məhsullarının Təşviqinin və Marketinqinin İnkişafı layihəsi

Hazırladı: Henry Matthew
Səsləndirdi: Turan Süleymanov
Email: [email protected] 
ƏNƏNƏVİ QİDA MƏHSULLARININ TƏŞVİQİNİN VƏ MARKETİNQİNİN İNKİŞAFI 
EuropeAid/139563/DH/SER/AZ

Layihənin məqsədi ənənəvi olaraq istehsal olunan kənd təsərrüfatı və qida məhsullarının satışı və kənd yerlərinin ümumi iqtisadi inkişafına kömək etməklə daha yaxşı məlumatlandırılmış, daha çox market yönümlü və rəqabət qabiliyyətli kiçik və orta ölçülü kənd təsərrüfatı aqrobiznes sektorunun inkişafını dəstəkləməkdir.