FA-Azerbaijan-11 Modul 11 Sertifikatlaşdırma mexanizmləri

 • Author:
  Dariusz Goszczynski
 • Level:
  Basic skills
 • Study time:
  0:28 hours
Write your awesome label here.
Course overview
Aİ keyfiyyətə nəzarət üzrə rəsmi yoxlama. PDO, PGİ, TSG, kənd təsərrüfatı qida məhsulları Aİ keyfiyyət strategiyası kontekstində və normativ baza analizi. Aİ normativ bazası. Rəsmi yoxlamanı icra edən heyətin səlahiyyətləri. Rəsmi yoxlamanın təşkilinin ümumi məqsədi. Rəsmi yoxlama üzrə ümumi qaydalar. PDO, PGİ, TSG-də yoxlama sistemi. Sertifikasiyaya uyğunluğun səlahiyyətli orqan tərəfindən təsdiqi. Müxtəlif üzv dövlətlərdə yoxlama sisteminin təşkili modelləri.  
 • Video time: 0:28 hours
 • Exams: No

Ənənəvi Qida Məhsullarının Təşviqinin və Marketinqinin İnkişafı layihəsi

Hazırladı: Dariusz Goszczynski
Email: [email protected] 
Ənənəvi Qida Məhsullarının Təşviqinin və Marketinqinin İnkişafı
EuropeAid/139563/DH/SER/AZ

Layihənin məqsədi ənənəvi olaraq istehsal olunan kənd təsərrüfatı və qida məhsullarının satışı və kənd yerlərinin ümumi iqtisadi inkişafına kömək etməklə daha yaxşı məlumatlandırılmış, daha çox market yönümlü və rəqabət qabiliyyətli kiçik və orta ölçülü kənd təsərrüfatı aqrobiznes sektorunun inkişafını dəstəkləməkdir.