FA-Azerbaijan-12 Modul 12 Coğrafi göstəricilər (Gİ) və ənənəvi məhsulların qorunması və təşviqi üzrə Aİ təcrübəsi

 • Author:
  Dariusz Goszczynski
 • Level:
  Basic skills
 • Study time:
  0:28 hours
Write your awesome label here.
Course overview
PDO,PGİ, TSG məhsulların bazada yerləşdirilməsi. Qorunma limitləri. Bazar üzrə saxtakarlıq. Saxtakarlığın qarşısının alınması. Etiraz və Appelasiya proseduru.  Coğrafi göstəricilərin qorunması haqqında  ECJ keys qanunu - emal və marketinq 
 • Video time: 0:28 hours
 • Exams: No

Ənənəvi Qida Məhsullarının Təşviqinin və Marketinqinin İnkişafı layihəsi

Hazırladı: Dariusz Goszczynski
Email: [email protected] 
Ənənəvi Qida Məhsullarının Təşviqinin və Marketinqinin İnkişafı
EuropeAid/139563/DH/SER/AZ

Layihənin məqsədi ənənəvi olaraq istehsal olunan kənd təsərrüfatı və qida məhsullarının satışı və kənd yerlərinin ümumi iqtisadi inkişafına kömək etməklə daha yaxşı məlumatlandırılmış, daha çox market yönümlü və rəqabət qabiliyyətli kiçik və orta ölçülü kənd təsərrüfatı aqrobiznes sektorunun inkişafını dəstəkləməkdir.