FA-Azerbaijan-13 Modul 13 Ənənəvi və yerli məhsulların idarə edilməsi

 • Author:
  Dariusz Goszczynski
 • Level:
  Basic skills
 • Study time:
  0:28 hours
Write your awesome label here.
Course overview
İstehsalçılar arasında əməkdaşlıq. Qeydiyyat proseduru- spesifikasiyadan nəzarət planına. İstehsalçılar qrupunun rolu. Təşviqat kampaniyaları. Sərhədlərarası əməkdaşlıq. Təşkilatı əməkdaşlıq. 
 • Video time: 0:28 hours
 • Exams: No

Ənənəvi Qida Məhsullarının Təşviqinin və Marketinqinin İnkişafı layihəsi

Hazırladı: Dariusz Goszczynski
Email: [email protected] 
Ənənəvi Qida Məhsullarının Təşviqinin və Marketinqinin İnkişafı
EuropeAid/139563/DH/SER/AZ

Layihənin məqsədi ənənəvi olaraq istehsal olunan kənd təsərrüfatı və qida məhsullarının satışı və kənd yerlərinin ümumi iqtisadi inkişafına kömək etməklə daha yaxşı məlumatlandırılmış, daha çox market yönümlü və rəqabət qabiliyyətli kiçik və orta ölçülü kənd təsərrüfatı aqrobiznes sektorunun inkişafını dəstəkləməkdir.