FA-Azerbaijan-14 Modul 14 GLOBAL G.A.P.-ə giriş 

 • Author:
  Richard Rozwadowski
 • Level:
  Basic skills
 • Study time:
  0:28 hours
Write your awesome label here.
Course overview
GLOBAL G.A.P.-ın tarixi. GLOBAL G.A.P. haqqında ümumi məlumat.  GLOBAL G.A.P.-in fermerə faydaları nədir? GLOBAL G.A.P.-in pərakəndə tərəfdaşları. GLOBAL G.A.P. prinsipi. GLOBAL G.A.P.-in kritik nəzarət nöqtələri. GLOBAL G.A.P. üzrə xərclər. 
 • Video time: 0:28 hours
 • Exams: No

Ənənəvi Qida Məhsullarının Təşviqinin və Marketinqinin İnkişafı layihəsi

Hazırladı: Richard Rozwadowski
Email: [email protected] 
Ənənəvi Qida Məhsullarının Təşviqinin və Marketinqinin İnkişafı
EuropeAid/139563/DH/SER/AZ

Layihənin məqsədi ənənəvi olaraq istehsal olunan kənd təsərrüfatı və qida məhsullarının satışı və kənd yerlərinin ümumi iqtisadi inkişafına kömək etməklə daha yaxşı məlumatlandırılmış, daha çox market yönümlü və rəqabət qabiliyyətli kiçik və orta ölçülü kənd təsərrüfatı aqrobiznes sektorunun inkişafını dəstəkləməkdir.