FA-Azerbaijan-15 Modul 15 İstehsalçı fermer qrupları

 • Author:
  Henry Matthews
  Graham Dale
 • Level:
  Basic skills
 • Study time:
  0:28 hours
Write your awesome label here.
Course overview
•İstehsalçı qruplar nədir?
•İstehsalçı qrupların məqsədi
•İstehsalçı qruplara nə üçün qoşulmaq lazımdır?   •Xüsusiyyətlər
•Struktur
•Qrup nəzəriyyəsi və praktika
•Keys (fakt/hal) nümunəsi. 

 • Video time: 0:28 hours
 • Exams: No

Ənənəvi Qida Məhsullarının Təşviqinin və Marketinqinin İnkişafı layihəsi

Hazırladı: Henry Matthews və Graham Dale
Email: [email protected] 
Ənənəvi Qida Məhsullarının Təşviqinin və Marketinqinin İnkişafı
EuropeAid/139563/DH/SER/AZ

Layihənin məqsədi ənənəvi olaraq istehsal olunan kənd təsərrüfatı və qida məhsullarının satışı və kənd yerlərinin ümumi iqtisadi inkişafına kömək etməklə daha yaxşı məlumatlandırılmış, daha çox market yönümlü və rəqabət qabiliyyətli kiçik və orta ölçülü kənd təsərrüfatı aqrobiznes sektorunun inkişafını dəstəkləməkdir.