FA-Azerbaijan-16 Modul 16 Marketinq qrupları

 • Author:
  Henry Matthews
  Graham Dale
 • Level:
  Basic skills
 • Study time:
  0:28 hours
Write your awesome label here.
Course overview
•Marketinq istehsal qrupları nədir? 
•Marketinq qruplarının üstünlükləri /faydaları •Marketinq qruplarının yaranması
•Marketinq qrupları - strategiya
•Marketinq qrupları – fəaliyyət
•Azərbaycanda marketinq qrupları üçün potensial imkanlar
Keys nümunəsi; Anecoop İspaniya
 • Video time: 0:28 hours
 • Exams: No

Ənənəvi Qida Məhsullarının Təşviqinin və Marketinqinin İnkişafı layihəsi

Hazırladı: Henry Matthews və Graham Dale
Email: [email protected] 
Ənənəvi Qida Məhsullarının Təşviqinin və Marketinqinin İnkişafı
EuropeAid/139563/DH/SER/AZ

Layihənin məqsədi ənənəvi olaraq istehsal olunan kənd təsərrüfatı və qida məhsullarının satışı və kənd yerlərinin ümumi iqtisadi inkişafına kömək etməklə daha yaxşı məlumatlandırılmış, daha çox market yönümlü və rəqabət qabiliyyətli kiçik və orta ölçülü kənd təsərrüfatı aqrobiznes sektorunun inkişafını dəstəkləməkdir.