FA-Azerbaijan-17 Modul 17 Ümumi maraq qrupları

 • Author:
  Richard Rozwadowski
 • Level:
  Basic skills
 • Study time:
  0:28 hours
Write your awesome label here.
Course overview
•Ümumi Maraq Qrupu (ÜMQ) nədir?
•ÜMQ-in məqsədi
•Niyə ÜMQ-yə üzv olmalı?
•Xüsusiyyətlər
•Struktur
•Qrup nəzəriyyəsi və praktikası
•Keys nümunəsi
 • Video time: 0:28 hours
 • Exams: No

Ənənəvi Qida Məhsullarının Təşviqinin və Marketinqinin İnkişafı layihəsi

Hazırladı: Richard Rozwadowski
Email: [email protected] 
Ənənəvi Qida Məhsullarının Təşviqinin və Marketinqinin İnkişafı
EuropeAid/139563/DH/SER/AZ

Layihənin məqsədi ənənəvi olaraq istehsal olunan kənd təsərrüfatı və qida məhsullarının satışı və kənd yerlərinin ümumi iqtisadi inkişafına kömək etməklə daha yaxşı məlumatlandırılmış, daha çox market yönümlü və rəqabət qabiliyyətli kiçik və orta ölçülü kənd təsərrüfatı aqrobiznes sektorunun inkişafını dəstəkləməkdir.