FA-Azerbaijan-18 Modul 18 Satınalma qrupları

 • Author:
  Henry Matthews
  Graham Dale
 • Level:
  Basic skills
 • Study time:
  0:28 hours
Write your awesome label here.
Course overview
•Satınalma istehsalçı qrupu nədir?
•Satınalma qrupların faydaları
•Satınalma qrupun yaradılması
•Keys nümunəsi; Fram Fermerlər.UK
 • Video time: 0:28 hours
 • Exams: No

Ənənəvi Qida Məhsullarının Təşviqinin və Marketinqinin İnkişafı layihəsi

Hazırladı: Henry Matthews və Graham Dale
Email: [email protected] 
Ənənəvi Qida Məhsullarının Təşviqinin və Marketinqinin İnkişafı
EuropeAid/139563/DH/SER/AZ

Layihənin məqsədi ənənəvi olaraq istehsal olunan kənd təsərrüfatı və qida məhsullarının satışı və kənd yerlərinin ümumi iqtisadi inkişafına kömək etməklə daha yaxşı məlumatlandırılmış, daha çox market yönümlü və rəqabət qabiliyyətli kiçik və orta ölçülü kənd təsərrüfatı aqrobiznes sektorunun inkişafını dəstəkləməkdir.