FA-Azerbaijan-10 Modul 10 Aİ Qida Keyfiyyət Sxemləri

 • Author:
  Dariusz Goszczynski
 • Level:
  Basic skills
 • Study time:
  0:28 hours
Write your awesome label here.
Course overview
Qida keyfiyyətinə nəzarət sisteminin mənşəyi. Keyfiyyətə nəzarət sisteminin spesifik məqsədləri.  Aİ keyfiyyət siyasyəti. Könüllü etiketləmə tələbləri. Regional məhsullar nədir? Ənənəvi məhsullar necə əldə edilir. Mənşəyi qorunan təyinat. Qorunan coğrafi göstərici. Müvəqqəti milli qorunma. PDO və PGİ arasındakı fərq. 
 • Video time: 0:28 hours
 • Exams: No

Ənənəvi Qida Məhsullarının Təşviqinin və Marketinqinin İnkişafı layihəsi

Hazırladı: Dariusz Goszczynski
Email: [email protected] 
Ənənəvi Qida Məhsullarının Təşviqinin və Marketinqinin İnkişafı
EuropeAid/139563/DH/SER/AZ

Layihənin məqsədi ənənəvi olaraq istehsal olunan kənd təsərrüfatı və qida məhsullarının satışı və kənd yerlərinin ümumi iqtisadi inkişafına kömək etməklə daha yaxşı məlumatlandırılmış, daha çox market yönümlü və rəqabət qabiliyyətli kiçik və orta ölçülü kənd təsərrüfatı aqrobiznes sektorunun inkişafını dəstəkləməkdir.