FA-Azerbaijan-2 Modul 2 Əmtəə marketinqi

 • Author:
  Henry Matthews
 • Level:
  Basic skills
 • Study time:
  0:36 hours
Write your awesome label here.
Course overview
Məhsulun tərifləri. Dəyər, rəqabət üstünlüyü və məhsulun istifadə müddətinə töhfə verən mənfəətlər. Məhsul təsnifatları. Brendlərlə müqayisədə əmtəələr. Yeni məhsulların yaradılması.
 • Video time: 0:36 hours
 • Exams: No

Ənənəvi Qida Məhsullarının Təşviqinin və Marketinqinin İnkişafı layihəsi

Hazırladı: Henry Matthews
Səsləndirdi: Turan Süleymanov
Email: [email protected] 
Ənənəvi Qida Məhsullarının Təşviqinin və Marketinqinin İnkişafı
EuropeAid/139563/DH/SER/AZ

Layihənin məqsədi ənənəvi olaraq istehsal olunan kənd təsərrüfatı və qida məhsullarının satışı və kənd yerlərinin ümumi iqtisadi inkişafına kömək etməklə daha yaxşı məlumatlandırılmış, daha çox market yönümlü və rəqabət qabiliyyətli kiçik və orta ölçülü kənd təsərrüfatı aqrobiznes sektorunun inkişafını dəstəkləməkdir.