FA-Azerbaijan-20 Modul 20 Dəyər Zənciri təlimi

 • Author:
  Namig Shalbuzov
 • Level:
  Basic skills
 • Study time:
  0:28 hours
Write your awesome label here.
Course overview
•Dəyər Zənciri (DZ) nədir
•DZ-nin əhəmiyyəti
•DZ-nin elementləri
•Əlavə dəyərin yaradılması
•KT məhsulları üzrə DZ
•KT məhsulları üzrə DZ-nin iştirakçıları
•Konkret nümunə üzrə DZ/dəyərin yaranması mərhələləri
•DZ-nin formalaşdırılması zamanı nəyi nəzərə almaq lazımdır
•GZİT təhlil
•GZİT təhlil üzrə praktiki iş
 • Video time: 0:28 hours
 • Exams: No

Ənənəvi Qida Məhsullarının Təşviqinin və Marketinqinin İnkişafı layihəsi

Hazırladı: Namig Shalbuzov
Email: [email protected] 
Ənənəvi Qida Məhsullarının Təşviqinin və Marketinqinin İnkişafı
EuropeAid/139563/DH/SER/AZ

Layihənin məqsədi ənənəvi olaraq istehsal olunan kənd təsərrüfatı və qida məhsullarının satışı və kənd yerlərinin ümumi iqtisadi inkişafına kömək etməklə daha yaxşı məlumatlandırılmış, daha çox market yönümlü və rəqabət qabiliyyətli kiçik və orta ölçülü kənd təsərrüfatı aqrobiznes sektorunun inkişafını dəstəkləməkdir.