FA-Azerbaijan-3 Modul 3 Bazarın təhlili və seqmentasiya

 • Author:
  Henry Matthews
 • Level:
  Basic skills
 • Study time:
  0:23 hours
Write your awesome label here.
Course overview
Seqmentasiya ilə tanışlıq.  Bazarı necə seqmentləşdirməli. Bazar seqmentlərinin hədəflənməsi. Seqment daxilində yerləşmə. Platsdarm strategiyaları.  MƏB və XƏB. Avropa qida istehlakında tendensiyalar. 
 • Video time: 0:23 hours
 • Exams: No

Ənənəvi Qida Məhsullarının Təşviqinin və Marketinqinin İnkişafı layihəsi

Hazırladı: Henry Matthews
Səsləndirdi: Turan Süleymanov
Email: [email protected] 
Ənənəvi Qida Məhsullarının Təşviqinin və Marketinqinin İnkişafı
EuropeAid/139563/DH/SER/AZ

Layihənin məqsədi ənənəvi olaraq istehsal olunan kənd təsərrüfatı və qida məhsullarının satışı və kənd yerlərinin ümumi iqtisadi inkişafına kömək etməklə daha yaxşı məlumatlandırılmış, daha çox market yönümlü və rəqabət qabiliyyətli kiçik və orta ölçülü kənd təsərrüfatı aqrobiznes sektorunun inkişafını dəstəkləməkdir.