FA-Azerbaijan-8 Modul 8 Dəyər zəncirləri və ənənəvi qida məhsulları

 • Author:
  Henry Matthews
 • Level:
  Basic skills
 • Study time:
  0:30 hours
Write your awesome label here.
Course overview
Ənənəvi qida məhsulları. Dəyər zəncirinin tərifi və funksiyaları. Dəyər zənciri iştirakçılarının (iştirakçı, icraçı) müəyyən edilməsi. Dəyər zənciri konsepsiyası; iqtisadi xəritə, əlavə dəyər, informasiya axını, davamlılıq, zərər və itki. Dəyər zənciri stimullaşdırıcıları (komponent). İstehlakçı tələbi, Pərakəndəçinin rolu, texnologiya. Fəaliyyət; GZİT (güclü, zəif, imkan, təhlükə) analizi.
 • Video time: 0:30 hours
 • Exams: No

Ənənəvi Qida Məhsullarının Təşviqinin və Marketinqinin İnkişafı layihəsi

Hazırladı: Henry Matthews
Səsləndirdi: Turan Süleymanov
Email: [email protected] 
Ənənəvi Qida Məhsullarının Təşviqinin və Marketinqinin İnkişafı
EuropeAid/139563/DH/SER/AZ

Layihənin məqsədi ənənəvi olaraq istehsal olunan kənd təsərrüfatı və qida məhsullarının satışı və kənd yerlərinin ümumi iqtisadi inkişafına kömək etməklə daha yaxşı məlumatlandırılmış, daha çox market yönümlü və rəqabət qabiliyyətli kiçik və orta ölçülü kənd təsərrüfatı aqrobiznes sektorunun inkişafını dəstəkləməkdir.