FA-Azerbaijan-9 Modul 9 Üzvi kənd təsərrüfatı

 • Author:
  Henry Matthews
 • Level:
  Basic skills
 • Study time:
  0:28 hours
Write your awesome label here.
Course overview
Giriş. Bazar. Tarix. İstehsal. Üzvi sistemlər və onların tələbləri. Sertifikatlaşdırma qurumları və qeydiyyat prosesi. Üzvi məhsulların marketinqi.
 • Video time: 0:28 hours
 • Exams: No

Ənənəvi Qida Məhsullarının Təşviqinin və Marketinqinin İnkişafı layihəsi

Hazırladı: Henry Matthews
Səsləndirdi: Turan Süleymanov
Email: [email protected] 
Ənənəvi Qida Məhsullarının Təşviqinin və Marketinqinin İnkişafı
EuropeAid/139563/DH/SER/AZ

Layihənin məqsədi ənənəvi olaraq istehsal olunan kənd təsərrüfatı və qida məhsullarının satışı və kənd yerlərinin ümumi iqtisadi inkişafına kömək etməklə daha yaxşı məlumatlandırılmış, daha çox market yönümlü və rəqabət qabiliyyətli kiçik və orta ölçülü kənd təsərrüfatı aqrobiznes sektorunun inkişafını dəstəkləməkdir.